Ponuka

Stavebná činnosť

1. Kompletné zemné práce – výkopové práce ( strojové / ručné ), búracie a demontážne práce a následný odvoz, úprava terénu, úprava prístupovej komunikácie.

2. Zakladanie- základové dosky, ťahanie obvodových / oporných a vnútorných múrov, izolácia stavby

3. Murárske práce, omietky a stierky ( strojové / ručné ), zatepľovanie fasády

4. Rekoštrukčné práce- kompletná rekonštrukcia domov a bytov

5. Výstavba priemyselných hál

Elektrikárska činnosť

1. Obhliadka a reálne cenová ponuka

2. Príprava projektovej dokumentácie

3. Inteligentné elektroinštalácie

4. Prípojka NN a inštalácia v novostavbách

5. Kompletná montáž elektrických rozvodov priemyselných halách, verejných budovách- trasovanie, ťahanie káblov, vykružovacie práce,

6. Rekonštrukcia elektrických rozvodov v domoch a bytoch

7. Montáž bleskozvodov

8. Revízne správy

Poradenstvo

1. Financovanie stavby

2. Kvalitný a reálny rozpočet stavby

3. Posudky – statický, na účel reklamácie

4. Poradenstvo záhradného a krajinného architekta